Het debat over thuiswerken is in Nederland al jaren gaande. Voorstanders zien het als dé manier om het fileprobleem op te lossen. Toch was thuiswerken tot voor kort nog niet echt ingeburgerd. Daar heeft de coronacrisis verandering in gebracht. Het grootste deel van het kantoorpersoneel werd de afgelopen maanden gedwongen om thuis te werken. En dit is de meeste mensen goed bevallen. 62% van de Nederlandse thuiswerkers geeft zelfs aan dat zij lekkerder in hun vel zitten door het thuiswerken en wil dit dan ook graag blijven doen. Om het thuiswerken structureel door te kunnen voeren dienen werkgevers echter wel hun managementstijl te veranderen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Walters People. 

Thuiswerken blijft, ook na de lockdown 

Voor de coronacrisis mocht 54% van de werknemers incidenteel thuiswerken, en had 35% van de werknemers volledige vrijheid om thuis te werken. 11% van de professionals mocht helemaal niet thuiswerken. Vrijwel iedereen is het er over eens: 88% van de werknemers wil ook in de toekomst vaker thuis werken. Slechts 12% van de werknemers heeft hier geen behoefte aan.  

De meeste professionals geven de voorkeur aan een paar dagen per week (45%) of een aantal dagen per maand (26%) thuis te werken. De meeste organisaties komen aan de wens van hun werknemers tegemoet. 89% wil thuiswerken in meer of mindere mate blijven toestaan.  

Obstakels 

De grootste zorg van organisaties over thuiswerken is dat de productiviteit van medewerkers daalt. Het tegendeel blijkt waar: 72% van de managers rapporteerde een gelijke of gestegen productiviteit van hun teamleden tijdens de lockdown. Hoewel de grootste zorg van werkgevers tijdens de lockdown dus ongegrond lijkt, zijn er meer obstakels te overwinnen. Zo denkt 67% van de organisaties dat hun senior managementteam de voorkeur geeft aan een meer traditionele manier van werken. 

Jose Bokhorst, managing director Nederland: “Bedrijven die voorheen risico’s zagen in thuiswerken, zien nu in dat het  ook kansen biedt. Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat thuiswerken niet ten koste gaat van de productiviteit, en het geeft het welzijn van hun werknemers een boost. Daarom zijn meer werkgevers nu bereid om thuiswerken een vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden te maken. Daarvoor is binnen veel organisaties nog wel een kentering nodig binnen het managementteam.”

Nieuwe managementstijl 

Werknemers hebben juist het gevoel dat zij de afgelopen maanden bewezen hebben dat zij goed functioneren vanuit huis. Een derde van hen verwacht dan ook meer autonomie en vertrouwen te krijgen van hun management.  

Organisaties zijn zich bewust van de noodzaak van een modernere managementstijl. 70% van de organisaties stelt dat hun management zich meer moet focussen op output dan gewerkte uren, en 72% vindt dat hun management meer empathie moet hebben voor de werk-privé balans van hun medewerkers.  

Bokhorst: “Thuiswerken vergt een hele andere set aan vaardigheden van managers. Er zal bijvoorbeeld meer naar resultaten moeten worden gekeken en minder naar het aantal gewerkte uren. Daarvoor moeten managers kunnen vertrouwen op hun medewerkers, en in veel gevallen meer dingen loslaten. Micro-management werkt niet bij deze nieuwe manier van werken.”

Praktische veranderingen 

Naast een cultuurshift zijn er ook praktische verbeteringen nodig als bedrijven over willen gaan op een (semi)permanente vorm van thuiswerken. 32% van de organisaties geeft aan dat de bestaande IT-infrastructuur ontoereikend is om thuiswerken een vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden te maken. Werknemers zijn het daarmee eens; de helft van de medewerkers vindt dat nieuwe software nodig is om beter samen te kunnen werken op afstand.  

Bokhorst: “Om thuiswerken structureel mogelijk te maken moeten veel organisaties investeren in nieuwe IT applicaties. Maar gezien het aantal mensen dat graag vaker thuis wil werken, zijn dit verstandige investeringen om jezelf te kunnen blijven profileren als moderne werkgever.”

Meer informatie

Lees ook onze tips over het managen van een team op afstand. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via netherlands@walterspeople.nl of tel. 020 644 46 55. 

 

Webinars

»

Vacature uploaden

»

Salary survey 

»