41% van de werknemers is ervan overtuigd dat hun productiviteit in de afgelopen periode van thuiswerken is gestegen, blijkt uit recent onderzoek van Walters People. Ook werkgevers zien een overwegend positief effect van thuiswerken op de productiviteit van hun medewerkers.  

18% van werkgevers ziet productiviteit dalen

In het onderzoek – gehouden onder 553 hoogopgeleide professionals in Nederland - geeft 4 op de 10 respondenten aan meer werk gedaan te krijgen vanuit huis. Thuiswerken doet niet voor iedereen wonderen. Voor 36% van de werknemers heeft de werkplek geen invloed op de productiviteit, en 23% zegt thuis minder werk te verzetten. Voor werkgevers is het effect op de productiviteit minder duidelijk zichtbaar. Een kleiner aantal van hen ziet een daling in de productiviteit (18%), maar het aantal werkgevers dat een stijging opmerkt is met 25% ook lager. 58% ziet geen verandering, wat betekent dat ook werkgevers concluderen dat thuiswerken over het algemeen niet nadelig is voor de productiviteit.

Partners zonder kinderen productiever

De thuissituatie van thuiswerkers heeft duidelijk invloed op de productiviteit. Voor mensen met inwonende kinderen is thuiswerken het minst effectief, hoewel dit verschilt per leeftijdscategorie van de werknemer. Thuiswonende kinderen van medewerkers in de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder drukken minder op de productiviteit van hun ouders dan kinderen van werknemers in de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar. De oudere leeftijdsgroep heeft waarschijnlijk vaker kinderen die zichzelf overdag kunnen redden. Samenwonenden zonder kinderen geven het vaakst aan dat zij thuis meer werk kunnen verzetten. 

José Bokhorst, managing director Nederland: “Voorheen werd er door veel mensen wel eens thuis gewerkt, maar dat het op dit moment op zo’n grote schaal gebeurt is uniek. De bestaande vooroordelen over verminderde productiviteit van werknemers bij thuiswerken, kunnen we door het thuiswerk-experiment van de afgelopen maanden ontkrachten.”

Afleiding is voor iedereen anders

Opmerkelijk is dat dezelfde thuiswerkfactoren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de productiviteit. Terwijl de één juist opbloeit door de flexibelere werktijden, heeft de ander juist last van die flexibiliteit. Sommige werknemers merken dat hun productiviteit hoger is doordat ze thuis minder vaak worden afgeleid, terwijl anderen aangeven dat hun productiviteit daalt omdat er thuis juist meer afleiding is – en dit geldt ook voor mensen zonder kinderen. Het wegvallen van de reistijd wordt door vrijwel iedereen als prettig ervaren. 

Flexibele werktijden

60% van de professionals verzet meer werk door het flexibel kunnen indelen van de eigen werkuren. Wellicht zijn zij door het thuiswerken beter in staat om hun werkdag aan te passen aan hun eigen bioritme. Zo kan een ochtendmens vroeger beginnen en eerder stoppen terwijl een avondmens juist later begint en langer doorgaat, wat de concentratie ten goede komt. Toch werkt deze vrijheid niet voor iedereen. Van de werknemers die hun productiviteit de afgelopen weken zag dalen, wijst 20% de grote mate van flexibiliteit als schuldige aan. Vooral alleenstaanden hebben moeite met het aanbrengen van structuur in hun dag. Hier hebben werknemers met thuiswonende kinderen en samenwonende werknemers nagenoeg geen last van. 

Afleiding

Terwijl een deel van de respondenten juist minder wordt afgeleid wanneer zij thuis werken en daardoor productiever zegt te zijn, vinden anderen juist dat er thuis te veel afleiding is. Van de groep werknemers die hun productiviteit door het thuiswerken zag dalen, geeft 62% aan dat dit komt door te veel afleiding. Deze groep professionals bestaat vooral uit werknemers met kinderen. 

De werknemers van wie de productiviteit gelijk bleef of steeg ervaren thuis juist minder afleiding. Vooral mensen in de leeftijd vanaf 55 jaar vinden dat het afgenomen aantal vergaderingen een positieve invloed heeft op hun productiviteit. Alleenstaanden hebben juist behoefte aan méér vergaderingen. Het is mogelijk dat deze groep ervan overtuigd is dat meer vergaderingen hen zou kunnen helpen om meer structuur in de dag aan te brengen. 

Invullen reistijd

Het wegvallen van de reistijd werd door alle respondenten als positief ervaren. Hoe vullen werknemers deze tijd in? 38% kiest ervoor om langer door te werken, en 35% besteedt deze tijd aan huishoudelijke en persoonlijke taken. De rest van de professionals gebruikt de tijd om langer te slapen, te sporten, meer (virtuele)tijd door te brengen met familie en vrienden of door op andere manieren te ontspannen. 

De meest voor de hand liggende manier om de productiviteit te verhogen is door de weggevallen reistijd te vervangen door extra werkuren. Mensen die dit deden gaven vaker aan productiever te zijn. Maar ook het invullen van de reistijd door meer slaap of beweging heeft een positief effect op de productiviteit.  

Opvallend is dat in de groep die de productiviteit vaker zag dalen, namelijk werknemers met kinderen, men juist meer uren werkte om de weggevallen reistijd op te vullen. Deze groep kiest er het minst vaak voor om meer te slapen of te sporten. Wellicht hebben deze werknemers hier minder tijd voor, door de combinatie van overwerk en de zorg voor hun kinderen.

Bokhorst: “Vooral ouders met jonge kinderen hebben het de afgelopen maanden zwaar gehad. Oudere kinderen kunnen hun schoolwerk grotendeels zelf doen en onderhouden zelf contact met leraren en vrienden. Kleinere kinderen hebben constant zorg nodig. Dat ouders steeds worden afgeleid door hun kinderen maakt het moeilijk voor ze om zich volledig te focussen op hun werk. Maar voor mensen die alleen wonen is het ook niet makkelijk om een ritme te vinden. Samenwonenden kunnen nog samen opstaan, samen lunchen, en vinden op die manier snel een nieuw ritme.”

Blik op de toekomst

Voor de meeste mensen betekent thuiswerken dat zij evenveel of zelfs meer werk kunnen verzetten als op kantoor. 85% van de werknemers wil ook in de toekomst regelmatig thuiswerken. De meeste werkgevers komen in deze wens tegemoet. 82% van de organisaties wil thuiswerken een blijvend onderdeel van de arbeidsvoorwaarden maken. 

Bokhorst: “Nu werkgevers hebben ervaren dat de productiviteit over het algemeen niet te lijden heeft onder het thuiswerken, zien ze kansen. Als er meer thuis gewerkt wordt kan er bespaard worden op kantoorruimte, en zijn organisaties minder geografisch gebonden in hun zoektocht naar nieuw talent. Tegelijkertijd zijn werkgevers zich ervan bewust dat managers nieuwe vaardigheden moeten leren om thuiswerkers op de juiste manier aan te kunnen sturen.”

Meer informatie

Lees ook onze tips over het managen van een team op afstand. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via netherlands@walterspeople.nl of tel. 020 644 46 55. 

 

Webinars

»

Vacature uploaden

»

Salary survey 

»