Refer A Friend Algemene Voorwaarden

De onderhavige bepalingen vormen de algemene voorwaarden van het aanbevelen van  een kandidaat bij Walters People BV, statutair gevestigd in het World Trade Center, Toren H, Zuidplein 28, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Dit programma is operationeel van 1 oktober 2016 tot middernacht 31 december 2018. Voordrachten na deze datum zullen niet in aanmerking komen voor het programma.

 

1.         Het aanbevelen van kandidaten bij Walters People kan alleen gedaan worden door personen die; (i) zelf staan geregistreerd in de database van Walters People; en (ii) die woonachtig zijn in Nederland (de “Aandrager”).

2.     De aandrager mag kandidaten voordragen die het recht hebben om tijdelijk of vast werk te verrichten in Nederland bij Walters People’s klanten (de “Voorgedragen kandidaat”)   

3.         De voorgedragen kandidaat kan een vriend of kennis zijn. Het is de aandrager niet toegestaan om kandidaten aan te bevelen die hij niet kent.

4.         Vaste werknemers, contractarbeiders en tijdelijke krachten die rechtstreeks voor Walters People Nederland of een ander lid van de ondernemingsgroep Robert Walters plc werken, zijn uitgesloten van deelname aan dit initiatief.

5.         De aandrager komt in aanmerking voor een Bol.com cadeaukaart ter waarde van €200,- als (i) de voorgedragen persoon een permanente functie vindt bij één van Walters People’s klanten of (ii) de voorgedragen persoon een tijdelijke functie vindt bij één van Walters People’s klanten. Er zal geen voordrachtsgeschenk verstrekt worden indien (i) een voorgedragen kandidaat wordt aangenomen bij een cliënt van Walters People buiten het grondgebied van Nederland; (ii) de voorgedragen kandidaat de contractueel vastgelegde proefperiode niet volledig doorloopt bij een permanente positie of (iii) de voorgedragen kandidaat geen volledige week werkt bij een tijdelijke positie.

6.         Voor zover van toepassing wordt belasting in verband met het voordrachtsgeschenk betaald door de aandrager.

7.         Het voordrachtsgeschenk kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.

8.         Indien Walters People niet in staat is het aangewezen voordrachtsgeschenk te bemachtigen, wordt een alternatief geschenk van gelijke waarde verstrekt waarvoor dezelfde algemene voorwaarden gelden.

9.         De aandrager komt niet in aanmerking voor het voordrachtsgeschenk indien (i) de voorgedragen persoon op de datum van voordracht, of in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van voordracht reeds als actieve kandidaat in de databank van Walters People geregistreerd stond of (ii) Walters People de gegevens van de voorgedragen persoon al heeft ontvangen maar deze nog niet in zijn databank heeft ingevoerd; (iii) de voorgedragen kandidaat geen volledige week werkt in een tijdelijke opdracht bij een Walters People klant of de contractueel vastgelegde proefperiode niet afmaakt voor een vaste functie bij een Walters People klant. Een kandidaat mag slechts één keer aan Walters People worden voorgedragen. Indien een kandidaat door meer dan één aandrager aan Walters People wordt voorgedragen, komt alleen de persoon die deze kandidaat als eerst aan Walters People heeft voorgedragen in aanmerking voor een voordrachtsgeschenk overeenkomstig dit programma.

10.         De voorgedragen persoon moet voor de datum van de voordracht op de hoogte zijn gebracht en toestemming hebben gegeven voor de verstrekking van zijn gegevens aan Walters People in het kader van dit programma. Hiervoor is de aandrager verantwoordelijk en hierop is de relevante wetgeving in Nederland van toepassing, met inbegrip van de wetten inzake gegevensbescherming. De aandrager stelt Walters People schadeloos voor verliezen of vorderingen die ontstaan zijn doordat de aandrager deze toestemming niet heeft verkregen.

11.       De aandrager aanvaardt dat Walters People niet aansprakelijk is voor verliezen of vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik van de waardebon, en de aandrager gebruikt de waardebon geheel op eigen risico.

12.       Walters People behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van het aanbevelen van vriend(en) bij Walters People, of een deel ervan, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

13.       In geval van een geschil over deze algemene voorwaarden, de regels van dit programma, de handelswijze, de resultaten en alle andere zaken betreffende dit programma, is de beslissing van Walters People maatgevend en wordt geen correspondentie of discussie aangegaan.

14.     Walters People neemt geen verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele belasting of andere kosten die voortkomen uit het verstrekken van het voordrachtsgeschek. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de aandrager.

15.     Walters People is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het aanbevelen van een kandidaat en/of gebruik van het voordrachtsgeschenk.

16.      Bol.com vormt geen partij bij deze actie, noch als deelnemer, noch als sponsor.

17.     Indien enig punt in deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of onuitvoerbaar is dan zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de overige punten in deze voorwaarden.

18.       Op deze algemene voorwaarden en eventuele niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan, is het Nederlands recht van toepassing, en de partijen vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.