De aangetrokken economie zorgt niet alleen voor meer vacatures. Werkgevers en werknemers kiezen ook voor andere contractvormen. Naast tijdelijk of vast wordt vaker gekozen voor een tussenvorm: ’ temp-to-perm’. Dit signaleert arbeidsbemiddelaar Walters People.

Keuze voor temp-to-perm

Temp-to-perm (tijdelijk naar vast) is een flexibel arbeidscontract waarbij de kandidaat eerst zes maanden via de uitzendorganisatie werkt en daarna officieel in dienst treedt bij de werkgever. Vooral in sectoren waar de schaarste aan kandidaten toeneemt, kunnen werkgevers hiermee op een veilige manier de vereiste snelheid maken in hun recruitmentproces. 

Walters People signaleert de populariteit van de temp-to-perm arbeidsconstructie in de recent verschenen Salary Survey 2017. Zeker in de sectoren waar de personeelsschaarste groeit en de arbeidsmarkt weer kandidaat gedreven is, ziet Walters People veel klanten kiezen voor deze contractvorm. “Wij zien een enorme groei in het bedrijfsleven. Tijdens de economische crisis zijn weinig starters ingestroomd, daardoor is er nu veel vraag naar naar hbo- en wo-kandidaten die in de beginfase van hun carrière zitten. Maar organisaties zijn nog steeds voorzichtig met het in dienst nemen van mensen, en werken onverminderd met een flexibele laag in hun personeelsbestand. Ze willen daarbij wel dat de kwaliteit van die flexibele pool op hetzelfde niveau is als hun vaste kern”, schetst Huib-Jan Verhoef, director bij Walters People. “Werkgevers kiezen in deze krappe markt steeds vaker voor een temp-to-perm constructie.”

Voordelig en veilig

Temp-to-perm biedt werkgevers en werknemers verschillende voordelen. Werkgevers die het werven van kandidaten uitbesteden, blijven de eerste maanden flexibel. Zij zien graag eerst hoe deze talenten zich in de beginperiode ontwikkelen, voordat zij een verbintenis voor langere tijd met hen aangaan. De flexibiliteit van temp-to-perm inhuur stelt organisaties in staat om op een veilige manier snelheid te maken in hun recruitmentproces. Verhoef: “Bij startende talenten op de arbeidsmarkt moeten werkgevers tegenwoordig vaak binnen een dag beslissen of zij de kandidaat aannemen, anders zijn ze weg. Bij een temp-to-perm contract kan dat zonder veel risico te lopen, omdat er enkel per gewerkt uur betaald wordt. Het contract kan stopgezet worden als de nieuwe werknemer toch niet blijkt aan te sluiten op de functie. Zo kopen werkgevers veiligheid en flexibiliteit voor de startfase.” Bovendien ligt in de temp-fase het risico op ziekte en loondoorbetaling bij de arbeidsbemiddelaar, die ook de verloning en personeelsadministratie verzorgt.

Vliegende start

Kandidaten willen graag een vast contract, maar deze tussenstap vinden ze meestal begrijpelijk. Verhoef: “Kandidaten komen vaak bij Walters People omdat zij een vliegende start willen maken in hun loopbaan. Door eerst tijdelijk aan de slag te gaan krijgen ze de kans om bij hun droomwerkgever binnen te komen, en dan heb ik het over de grote namen. Als daar een temp-to-perm contract bijhoort, dan kiezen ze daar graag voor”, aldus Verhoef.

Alternatieven

Door het gebrek aan wo- en hbo-starters moeten werkgevers voor het invullen van hun vacatures steeds vaker op zoek naar creatieve oplossingen. Naast de opmars van temp-to-perm contracten verwacht Walters People dat werkgevers de komende jaren daarom hun zoekveld verbreden. Verhoef: “Veel ondernemingen zoeken die hbo’er met twee jaar werkervaring. Maar wat als je die niet vindt? Dan is een mbo-4 kandidaat met de juiste competenties misschien wel de oplossing. Werkgevers zijn daar nog voorzichtig mee, want het mbo-aanbod loopt sterk uiteen, maar er zitten wel degelijk goede talenten tussen. En met temp-to-perm kunnen werkgevers veilig hun zoekveld verbreden.”

Meer informatie?

Voor meer informatie over werving op temp-to-perm basis en recruitment voor uw financiële afdeling kunt u contact opnemen met Huib-Jan Verhoef via 020 7969 040 of huib-jan.verhoef@walterspeople.nl

Webinars

»

Vacature uploaden

»

Salary survey 

»