Vrouwen stellen hogere eisen aan hun werkgever dan mannen, blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Walters People. Zowel op het gebied van werk-privé balans, primaire arbeidsvoorwaarden en sociale factoren leggen zij de lat hoger. Daar staat tegenover dat zij meer bereid zijn om zich voor lange tijd aan een bedrijf te binden dan mannelijke werknemers.  

Flexibiliteit op alle fronten

Vrouwen vinden het fijn om inspraak te hebben in waar, wanneer en hoe zij hun werk doen. Zo zijn flexibele werkuren voor 39% van de vrouwen een harde eis bij het accepteren van een nieuwe baan, tegenover 30% van de mannen. Een lange reistijd ziet 73% van de vrouwelijke professionals echt niet zitten, bij de mannen is dat 60%.

Dit kan te verklaren zijn door het feit dat veel vrouwen een groter deel van de huishoudelijke taken op zich neemt. Maar ook op inhoudelijk vlak stellen vrouwen hogere eisen aan hun baan. Een derde van de vrouwen vindt het zeer belangrijk om zelf inspraak te hebben op hun taakindeling en planning, tegenover een kwart van de mannelijke werknemers.

Vrouwen willen zich thuis voelen

Het grootste verschil tussen mannen en vrouwen in hun carrièrekeuzes is zichtbaar in de sociale tevredenheidsfactoren. Vrouwen willen zich graag thuis voelen bij hun bedrijf. Zo is een baan met leuke collega’s voor 45% van de vrouwen een absolute must, terwijl slechts 35% van de mannen hier veel waarde aan hecht. Ook blijkt uit het onderzoek dat vrouwen het veel belangrijker vinden om zich thuis te voelen bij de bedrijfscultuur, en dat de purpose van het bedrijf een grotere invloed heeft op hun werktevredenheid.  

Glazen plafond is gender-neutraal

Als zij vooruit kijken naar de toekomst zijn mannen en vrouwen even bezorgd over het gebrek aan doorgroeimogelijkheden bij hun huidige werkgever – door beide groepen genoemd als grootste frustratie op carrièregebied. Vrouwen zijn daarnaast minder tevreden dan hun mannelijke collega’s met het aanbod van opleidingen en trainingen in hun huidige baan.

Salaris trekt harder aan vrouwen

Vrouwen zijn net zo tevreden als mannen met hun salaris, al hebben mannen vaker het gevoel dat zij boven marktwaarde betaald worden dan vrouwen (respectievelijk 7% en 4%). Daarnaast vinden vrouwen het maken van een salarisstap belangrijker bij het accepteren van een nieuwe baan. Voor 36% van de vrouwen is een aantrekkelijk salaris essentieel voor een switch, tegenover 27% van de mannelijke werknemers.

Honkvast

Ook al stellen vrouwen hogere eisen aan hun werk, ze zijn zeker niet minder loyaal aan hun werkgever. Van de vrouwen vindt 65% het prettig om lang bij hetzelfde bedrijf te blijven. Bij de mannen is dit 54%, omdat zij denken dat regelmatig van baan wisselen hen helpt om sneller carrière te maken. En dat terwijl vrouwen juist ongeduldiger zijn als het gaat om het krijgen van een promotie. 44% van hen verwacht een stap omhoog te kunnen maken nadat zij één tot twee jaar in een functie gewerkt hebben. Mannelijke werknemers vinden het logischer om na twee tot vier jaar om een promotie te vragen.   

Over het onderzoek

De Walters People Salary Survey 2020 bevat een overzicht van arbeidsmarktontwikkelingen, salaristabellen en de resultaten van een onderzoek over verwachtingen op de arbeidsmarkt onder 225 bedrijven en 1926 professionals binnen finance, banking & financial services, HR, IT, office support, sales & marketing en supply chain. 

 

Refer a friend 

»

Webinars

»

Vacature uploaden

»

Salary survey 

»