Op 8 maart is het International Women's Day, met dit jaar als thema ‘women in tech’. Wij gingen in gesprek met Nicole Noorman van der Dussen, CEO bij NDW Rollers. Hoe ervaart zij het om vrouw én CEO te zijn in een mannenwereld? 

Je hebt Werktuigbouwkunde gestudeerd en bent daarna in de engineering aan de slag gegaan. Hoe was dat als vrouw?

'Tijdens mijn studie bestond mijn lichting uit 84 jongens en 4 meiden: ik had alleen maar grote broers. Ik werd gelukkig nooit anders of minderwaardig behandeld, maar dit veranderde toen ik ging werken. Het is tweeledig: soms werkt het feit dat ik vrouw ben me tegen, soms krijg ik hierdoor juist alles voor elkaar. Toen ik sales deed bij NDW, kreeg ik het gevoel dat ik mezelf continu moest bewijzen als ik potentiële klanten bezocht, zelfs na drie afspraken met dezelfde persoon. Je bent en blijft immers een vrouw die een technisch product verkoopt. Dit kostte me veel energie en daardoor kwam ik niet tot de essentie van mijn salesfunctie'.  

Je bent inmiddels CEO bij NDW Rollers. Hoe bevalt dit? 

'Heel goed. Ik begon met de verkoop en verhuur van een nevenproduct, en ben vanaf daar onze bedrijfsladder opgeklommen. Ik werk nauw samen met mijn mannelijke compagnon: we zijn ervan overtuigd dat de combinatie van een man én een vrouw in de top ons bedrijf zo succesvol maakt. Maar als we bijvoorbeeld op een beurs staan, word je toch weer geconfronteerd met de vooroordelen. Ik word vaak als 'de vrouw van' gezien, ze vragen dan aan mij hoe het met de kinderen gaat. We zijn er inmiddels aan gewend, we kunnen erom lachen. Gelukkig krijg ik ook genoeg positieve reacties'.

Jullie hebben veel internationale klanten. Merk je verschillen tussen hoe mensen jou in vergaderingen benaderen, hier en in het buitenland? 

'Zeker, en dat gaat niet altijd even soepel. We hadden laatst een meeting met een klant in het buitenland. Zodra ik iets wilde zeggen, onderbrak onze gesprekspartner mij direct en wendde hij zich volledig tot mijn compagnon. Toen het gesprek ten einde liep, zei hij: 'Pak pen en papier, dan kun je dit voor ons regelen'. Toen heb ik hem op een vriendelijke manier duidelijk gemaakt dat mijn mensen dit voor hem gingen regelen, maar dat dit niet mijn rol was. Daarna volgden veel excuses, maar begrijpen zal hij het waarschijnlijk nooit'. 

Als je moet generaliseren, hoe zou jij dan het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke CEO's definiëren? 

'Naar mijn mening kunnen vrouwen makkelijker zaken regelen en oplossen. Mannen pakken situaties soms te formeel aan, wat averechts werkt. Situaties subtiel kunnen oplossen is een belangrijke vaardigheid als CEO zijnde, net zoals besluitvaardigheid en lef’. 

Heb je advies voor vrouwen die een rol als CEO ambiëren?

‘Je moet je realiseren dat je minder vaak voor je privéleven kunt kiezen. En als je eenmaal aan de top staat als vrouw, krijg je ongetwijfeld met uitdagende situaties te maken, zeker in een mannenwereld. Mijn advies: ga er niet tegenin, naar probeer het te omarmen en er met humor een positieve draai aan te geven’.  

Meer informatie

Binnen de Robert Walters Group is ED&I, waaronder een gelijke rol voor vrouwen, een belangrijk speerpunt. Lees hier meer over ons ED&I-beleid, en hoe wij andere organisaties helpen om meer gelijkheid te creëren. Meer weten? Neem dan contact met ons op via netherlands@walterspeople.nl of via 020 644 46 55.