Veel mensen denken bij HR aan het registreren van ziekmeldingen en het goedkeuren van declaraties, maar de HR afdeling doet veel meer dan dat. HR is mensenwerk: als HR medewerker ben je de schakel die de hele organisatie met elkaar verbindt. Tim Roza, manager, legt uit hoe belangrijk de HR afdeling is voor organisaties. 

1. Groei mogelijk maken

Om een organisatie succesvol te maken heb je goed personeel nodig. ‘De HR afdeling is essentieel voor het aantrekken en behouden van talent,’ zegt Tim. ‘De afdeling houdt zich bezig met het profileren van de organisatie en het bewaken de organisatiecultuur, om zo de huidige werknemers tevreden te houden en interesse te wekken bij nieuwe sollicitanten. Ook is de HR afdeling in veel organisaties verantwoordelijk voor de ontwikkeling en trainingsmogelijkheden van het personeel.’ Door het aanwezige talent zo goed mogelijk in te zetten, zorgt de HR afdeling ervoor dat werknemers van maximale waarde kunnen zijn voor de organisatie. 

2. Personeelsdossiers bijhouden

Helaas maakt iedere organisatie het wel eens mee: een medewerker die niet goed functioneert. Wanneer er sprake is van een proefperiode of tijdelijk contract is dit nog niet zo’n probleem, maar als de medewerker in kwestie een contract voor onbepaalde tijd heeft wordt het lastig. De rechter keurt ontslagaanvragen alleen goed als deze onderbouwd zijn met een personeelsdossier. Onderschat daarom nooit het belang van iemand die op de hoogte is van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en precies weet wat ervoor nodig is om het personeelsdossier netjes bij te houden en het ontslagproces soepel te laten verlopen. Tim: ‘Zonder een goede HR afdeling zou ontslag als gevolg van slecht functioneren haast onmogelijk worden.’ 

3. Het begeleiden van verandering

Een verandering doorvoeren binnen organisaties is altijd een uitdaging, of het nu gaat om een reorganisatie of een kleine verandering in werkstijl. De HR afdeling helpt het personeel soepel door zo’n veranderingsproces heen, door de veranderingen intern te communiceren en de vragen van medewerkers te beantwoorden. Als schakel tussen personeel en management zorgen HR medewerkers ervoor dat bottom-up inititieven, zoals ideeën voor procesverbeteringen, vanuit de werknemers bij de strategische beslissers terecht komen en uiteindelijk doorgevoerd kunnen worden. 

4. Het uitdragen van organisatiewaarden

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. De HR afdeling speelt een belangrijke rol in het uitdragen van de waarden van een organisatie, en kan een vertaalslag maken naar het personeel. Tim: ‘Werknemers willen bij een bedrijf werken waar ze trots op zijn. Daarom is het belangrijk voor ze dat de activiteiten van het bedrijf aansluiten bij hun normen en waarden.’ Als je als organisatie een bijdrage levert aan de samenleving, dan is de kans groot dat je werknemers zich meer betrokken voelen. Dat heeft een goede invloed op hun prestaties, en natuurlijk op de bedrijfscultuur. 

5. Input leveren voor strategische beslissingen

De laatste jaren hebben big data en artificial intelligence hun intrede gedaan op de HR afdeling. Door middel van ‘HR analytics’, kunnen voorspellingen gemaakt worden, bijvoorbeeld over wie een grote kans heeft om de organisatie te gaan verlaten, of hoe productief het personeel in een bepaalde periode zal zijn. Deze voorspellingen op basis van data uit het verleden kunnen dienen als input voor het management bij het nemen van strategische beslissingen. Tim: ‘Als bijvoorbeeld duidelijk wordt welke personeelsprofielen het grootste risico voor uitstroom vormen, kan het management hierop inspelen door aan deze personen extra aandacht te besteden. Ook kunnen er door middel van HR analytics oorzaak-gevolg relaties gevonden worden, zoals een relatie tussen de werkdruk en het ziekteverzuim. Hierop kan het beleid vervolgens aangepast worden, om het verzuim tot een minimum te beperken.’

Meer informatie

Meer advies nodig over het werven van HR professionals? Neem dan contact op met Tim Roza via 020 7969 040 of  tim.roza@walterspeople.nl. 

Bekijk ook onze HR vacatures.