De finance markt wordt gekenmerkt door schaarste. Vooral aan leergierige, ambitieuze starters is veel behoefte. Aangezien het een uitdaging is voor organisaties om op korte termijn de perfecte werknemer te vinden, adviseert Ellora van Woerkom werkgevers om sollicitanten te selecteren op basis van soft skills. ‘Hard skills zijn aan te leren, als de motivatie er maar is.’

Wat speelt er op dit moment op de arbeidsmarkt voor financiële professionals?

‘De kandidatenschaarste is groot en neemt nog steeds toe. Het aantal per direct beschikbare sollicitanten is klein. Vergeleken met een paar jaar geleden spreken we veel meer professionals met een opzegtermijn van een of twee maanden. Dit zie ik nog niet zo snel veranderen in 2020. 

Ook is er een duidelijke toename te zien in het aantal tijdelijk-naar-vaste contracten. Werkgevers zijn minder voorzichtig en durven werknemers weer snel aan zich te binden.’

Aan welke mensen is de behoefte het grootst?

‘Er is veel behoefte startende hbo- en wo’ers die analytisch ingesteld zijn en op strategisch niveau mee kunnen denken met het management. Ik merk dat hoogopgeleide starters zich minder snel willen committeren aan een organisatie voor de lange termijn. Ze hebben zoveel keuze op de arbeidsmarkt, dat het steeds moeilijker wordt voor hen om beslissingen te maken.’

Wat kunnen werkgevers doen om financiële professionals aan te trekken?

‘Ik spreek veel sollicitanten die graag 32 of 36 uur willen werken, vooral millennials. Ook wordt er veel gevraagd om flexibele werktijden en thuiswerken. Ik adviseer werkgevers om aan deze behoeften tegemoet te komen, want de wens naar flexibiliteit blijft voorlopig bestaan.’

Hoe kom je als recruiter aan kandidaten in een krappe arbeidsmarkt?

‘De zoektocht naar kandidaten is lastiger, we moeten creatief zijn om sollicitanten aan te trekken. We komen vaak in contact met mensen die ons leren kennen via vrienden of bekenden,  maar organiseren bijvoorbeeld ook evenementen op hogescholen en universiteiten. Ook helpen we steeds meer buitenlandse finance professionals aan een baan in Nederland. Die mensen benaderen ons meestal zelf.’

Welk advies wil jij hiring managers geven?

‘Het is een flinke uitdaging om op korte termijn de perfecte sollicitant te vinden in een krappe arbeidsmarkt. Daarom adviseer ik hiring managers om vooral te selecteren op soft skills en persoonlijkheid. Hard skills kun je aanleren, talent niet. Als je een starter aanneemt die gemotiveerd is en snel leert, kun je diegene helpen de vaardigheden die nodig zijn voor de functie snel te ontwikkelen.’

Meer informatie

Wil je meer weten over de arbeidsmarktontwikkelingen en salarissen benchmarken? Vraag dan de Walters People Salary Survey 2020 aan.

Iedereen die via Walters People een baan vindt, krijgt gratis toegang tot de Walters People Academy, ons online platform met meer dan 150 vakgerichte trainingen en opleidingen. Zo helpen wij hen de benodigde hard skills onder de knie te krijgen.  

Webinars

»

Vacature uploaden

»

Salary survey 

»