Professionals die het afgelopen jaar op afstand zijn gestart maken alweer regelmatig de overstap naar een andere werkgever, blijkt uit onderzoek van recruitmentorganisatie Walters People. Volgens senior consultant Robert Mourits mist deze groep door het thuiswerken binding met collega’s en de organisatie, maar merken professionals ook regelmatig dat er tijdens de (online) sollicitatieprocedure een beeld werd geschetst dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid.

Volgens Mourits leidt de huidige krapte op de arbeidsmarkt nog niet tot een massale exodus van professionals bij hun huidige werkgever. Met name werknemers met een vast contract wachten nog even af hoe de situatie rondom de pandemie zich dit jaar verder ontwikkelt. 

De groep die wel makkelijk de overstap maakt, zijn juist de professionals die vorig jaar veelal op afstand zijn begonnen. Volgens Mourits hebben zij minder binding met de collega’s en het bedrijf, wat het veranderen van baan makkelijker maakt. Maar ook is er vaak een verschil tussen het geschetste beeld tijdens sollicitatiegesprekken en de werkelijke taken. 

Mourits: “Bijvoorbeeld binnen finance was het tijdens de pandemie voornamelijk zaak om de bestaande basisprocessen goed draaiende te houden; daar ging de eerste behoefte naar uit. Er was dus geen of minder tijd om te werken aan complexere vraagstukken of leuke projecten die misschien wel tijdens het solliciteren ter sprake kwamen. En dan ontstaat toch dat gevoel van ‘hier ben ik niet voor aangenomen’”.

Frisse start

Het beeld wordt ondersteund door eigen onderzoek van Walters People. Daaruit blijkt dat het aantal professionals dat in 2020 aan een nieuwe baan begon en in 2021 (t/m juli) alweer op zoek was naar een nieuw baan is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vóór de uitbraak van de pandemie (2018 – juli 2019).

Nu kantoren langzaam maar zeker weer vaker de deuren openen, willen sommige professionals die vorig jaar volledig remote zijn begonnen een frisse start maken, en die zoeken zij bij een nieuwe werkgever. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn daartoe genoeg mogelijkheden. Mourits: “Het afgelopen jaar hebben veel organisaties weinig geïnvesteerd in extra capaciteit, het is allemaal heel lean geworden, en bij veel afdelingen piept en kraakt het. Er is daarom veel vraag naar nieuwe werknemers.” 

Dat werknemers juist nu de kantoren weer openen een switch willen maken, betekent niet dat deze professionals weer voltijds op kantoor willen werken. “De wens is vaak om in ieder geval één of twee dagen vanuit huis te werken, maar dat er daarnaast ruimte is om een paar dagen in de week te socializen op kantoor.”

Bal ligt bij werkgevers 

Vanwege de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt doen organisaties er verstandig aan om extra in te zetten op retentie. Om te voorkomen dat werknemers rond gaan kijken, kunnen organisaties volgens Mourits een aantal dingen doen, bijvoorbeeld het organiseren van (buiten)activiteiten om de band met collega’s en het bedrijf te versterken. Ook is het door het thuiswerken volgens Mourits extra belangrijk geworden om als manager vaker in te checken met (nieuwe) werknemers en veel persoonlijke begeleiding te bieden. 

Daarnaast stijgen door de plots toegenomen schaarste in bijvoorbeeld de financiële sector de salarissen weer, waardoor een overstap voor professionals misschien ook financieel aantrekkelijk is. Om dit te ondervangen kunnen salarissen gelijk worden getrokken met de huidige marktconforme beloningen. Verder kunnen werkgevers ook inzicht geven in het toekomstperspectief door in gesprek te gaan over activiteiten en projecten die in de komende maanden op stapel staan, alsmede duidelijkheid te scheppen over toekomstige doorgroeimogelijkheden.

Meer informatie

Vraag nu toegang aan tot de Walters People Salary Survey - een digitaal platform met een uitgebreid overzicht van arbeidsmarktcijfers en salaristabellen per vakgebied.

Robert Mourits is bereikbaar via robert.mourits@walterspeople.nl. Voor meer informatie kun je ons ook bereiken via netherlands@walterspeople.nl of tel. 020 7969 040.