HR is en blijft mensenwerk: daarom zal de vraag naar HR professionals blijven bestaan. Toch kan de vraag naar deze groep fluctueren, wat deels kan komen door de status van de Nederlandse arbeidsmarkt. Momenteel wordt vooral de strategische HR professional die óók met operationele zaken bezig is, veel bemiddeld. Dit merkt Tim Roza, manager HR recruitment. ''Een generalistische HR professional die van alle markten thuis is, heeft veel waarde voor je organisatie''. 

Langere, complexere procedures

Veel organisaties zijn de afgelopen maanden strenger geworden met het aannemen van HR professionals. Volgens Roza komt dit voornamelijk door het feit dat veel HR professionals die nu nodig zijn, een relatief zwaar profiel moeten hebben. ''Op dit moment is er niet alleen behoefte aan startende HR professionals, maar ook behoefte aan professionals die op strategisch niveau gaan werken en bijvoorbeeld het personeelsbeleid vormgeven en uitvoeren. Voor deze senior functies wil je goed uitzoeken wat voor vlees je in de kuip hebt. De onzekerheid over de Nederlandse economie zorgt er ook voor dat organisaties kritischer zijn op deze HR kandidaten'', zegt Roza. 

Behoefte aan strategisch én operationeel

Deze gewilde senior HR professional krijgt waarschijnlijk met meer te maken dan enkel de strategie, volgens Roza. ''De scheidingslijn tussen operationele HR-zaken, tactische HR-zaken en strategische HR-zaken wordt steeds dunner. Daarom zullen senior HR professionals ook moeten weten wat er in de day-to-day business gebeurt en hoe dit precies werkt'', aldus Roza. ''Op dit moment ligt de prioriteit binnen veel organisaties bij  operationele HR-processen continueren en optimaliseren, en vanuit daar strategische veranderingen doorvoeren. Dit kan een allround HR professional het beste doen, idealiter naast de startende HR professional die zich op onder meer de administratie richt''. 

Verschillende verwachtingspatronen

De behoefte aan de HR professional - van starter tot senior - heeft gevolgen voor de sollicitatieprocedure. Zo hanteren veel organisaties nu bijvoorbeeld niet twee gesprekken, maar drie. Ook merkt Roza dat er meer stakeholders betrokken worden bij de procedure om 'zeker te weten' dat het om een geschikte kandidaat gaat. ''Hierdoor duurt het proces langer. Veel solliciterende HR professionals zijn dit niet gewend, aangezien zij voorheen heel snel binnengehengeld werden door organisaties. Als dat nu niet gebeurt, bestaat de kans dat zij afhaken gedurende het proces. Zij kiezen toch vaker voor de partij die hen als eerst een aanbod doet''. 

Gras niet altijd groener

Roza ziet dit regelmatig gebeuren en vindt dit zonde. ''Denk goed na over de tijdslijn die je aan je sollicitatieproces hangt en welke stakeholders je erbij betrekt. Er is niets mis met kritisch zijn, maar de arbeidsmarkt is nog steeds krap en er zijn nog steeds weinig beschikbare kandidaten''. Ook benadrukt Roza dat geen enkele kandidaat perfect is. ''Ik zie nog vaak dat organisaties met een kandidaat in gesprek zijn die goed past in de rol, maar uiteindelijk niet voor diegene kiezen omdat ze hopen dat er een nog betere kandidaat om de hoek komt kijken. Ik wil organisaties op het hart drukken dat ze nu niet de luxe hebben om te wachten op de perfecte HR professional. Een match op het gebied van persoonlijkheid en bedrijfscultuur is het belangrijkst, in combinatie met de essentiële skills voor de baan. De rest is aan te leren''.

Meer informatie

Wil je persoonlijk advies over het werven van HR professionals? Neem dan contact op met Tim Roza via tim.roza@walterspeople.nl of via +316 1544 9385. 

Nieuwe vacatures

Carrière advies

»

Bij ons werken

»