In januari dit jaar trad een nieuwe cao voor uitzendkrachten in werking. De nieuwe afspraken, waarvan de meeste in juli 2023 van kracht werden, moeten een gelijker speelveld creëren tussen werknemers en uitzendkrachten. Zo groeit het loon van uitzendkrachten nu mee met dat van vaste werknemers en worden alle uitzendkrachten voortaan doorbetaald bij ziekte. Melissa Rutjes, Director van Walters People Nederland, vertelt over de belangrijkste wijzigingen.

Achtergrond

In 2021 kwam de Sociaal Economische Raad met het advies om werkenden meer werk- en inkomenszekerheid te geven. Met dit doel voor ogen bogen de ABU en NBBU (bonden voor uitzendondernemingen) zich samen met vakbonden FNV, CNV en De Unie over de cao voor uitzendkrachten. Eind december 2022 bereikten de partijen een akkoord. De nieuwe afspraken zorgen voor meer zekerheid en duidelijkheid voor zowel uitzendkrachten zelf als de organisaties die ze inhuren. Ook betekenen de afspraken een verbetering in arbeidsvoorwaarden. 

Werkervaring als uitgangspunt voor het loon

Vanaf juli 2023 wordt het uitgangspunt om uitzendkrachten in te schalen op basis van relevante werkervaring. Dit zorgt ervoor dat zij doorgroeien in salaris en niet blijven hangen in dezelfde loonschaal. Ook zijn de regels over het toekennen van periodieken aan uitzendkrachten aangescherpt. Zo moet bijvoorbeeld een periodiek worden toegekend als een uitzendkracht binnen 9 maanden opnieuw aan het werk gaat bij de opdrachtgever.

Volgens Rutjes zal de verplichte loonsverhoging voor ervaren professionals niet betekenen dat zij worden vervangen door minder ervaren uitzendkrachten. ‘’Er is een toename in de vraag naar jonge professionals, organisaties willen jong talent zo snel mogelijk aan zich binden. Maar we zien ook dat de vraag naar expertise en werkervaring onverminderd groot blijft.’’

Uitbreiding inlenersbeloning 

Om de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten en vaste werknemers nog verder gelijk te trekken, is de inlenersbeloning per 1 juli 2023 verder uitgebreid. Uitzendkrachten hebben nu recht op dezelfde toeslagen en onkostenvergoedingen als werknemers van de opdrachtgever, zowel netto als bruto. 

Transitievergoeding 

De cao-partijen hebben daarnaast het recht op een transitievergoeding - een vergoeding die wordt uitgekeerd bij beëindiging van het contract - aangescherpt. Uitzendkrachten hadden al recht op een transitievergoeding, maar deze werd lang niet altijd uitbetaald. Rutjes: “Uitzendkrachten hebben nu in plaats van drie maar liefst twaalf maanden lang de tijd om een transitievergoeding aan te vragen. Zo wordt voorkomen dat ze hun vergoeding mislopen doordat ze er te laat bij zijn.’’  

Ook loon bij ziekte

De grootste wijziging die de nieuwe cao met zich meebrengt, heeft te maken met de bescherming van uitzendkrachten bij ziekte. Voor uitzendkrachten die werken zonder uitzendbeding is er doorgaans een einddatum van de uitzendovereenkomst vastgelegd. De uitzendorganisatie is dan verplicht om tot die datum loon uit te keren, ook als de uitzendkracht ziek wordt. 

Bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding was dit tot voor kort minder goed geregeld. Als uitzendkrachten met zo’n contract ziek werden, werd hun contract automatisch beëindigd. Dit leidde de afgelopen tijd tot veel discussie onder vakbonden en in de politiek. Voor de uitzendovereenkomsten met uitzendbeding geldt per 1 juli dat het uitzendbeding niet meer kan worden ingeroepen wegens of tijdens ziekte van de uitzendkracht. Dit betekent dat de uitzendkracht recht heeft op loondoorbetaling tot de afgesproken einddatum, net zoals dat al gold voor uitzendkrachten met een overeenkomst zonder uitzendbeding. Ook gaan we bij ziekte van twee wachtdagen naar één wachtdag. Deze wijziging zorgt voor een gelijke behandeling van uitzendkrachten. 

Gevolgen voor de markt

De eerste gevolgen van de cao-wijzigingen zijn al merkbaar op de arbeidsmarkt, zegt Rutjes. ''Binnen de branche zal nu meer worden ingezet op vierwekelijkse contracten. Zo blijven ze flexibel en voorkomen ze het risico dat ze moeten betalen voor uitvallende uitzendkrachten. Deze constructie is minder interessant voor de uitzendkrachten zelf, aangezien deze contractvorm hen geen zekerheid biedt. Bij Walters People zullen we daarom niet overgaan op deze vierwekelijkse contracten; we blijven gewoon langere contracten aanbieden. Zo bieden we onze uitzendkrachten meer zekerheid en kunnen we hen voor langere tijd binden aan onze opdrachtgevers.''

Meer informatie

Bekijk de laatste ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt in onze salary survey. Lees hier meer recruitment advies of upload uw vacature.