Een vacaturetekst is meer dan een opsomming van taken en functievereisten. De tekst moet de aandacht trekken van potentiële sollicitanten en hen enthousiast maken over de functie. Toch steken maar weinig hiring managers tijd in het schrijven van een goede vacaturetekst. Een fout is zo gemaakt, van kleine stijlfouten tot onbedoelde discriminatie. Wij helpen je vijf veelgemaakte fouten te voorkomen.

1. Vragen om een native speaker

Er is niks mis mee om talenkennis op te nemen in het lijstje met functievereisten. Wat alleen niet mag, is vragen om een ‘native speaker’ oftewel: iemand die een bepaalde taal als moedertaal heeft. Je vraagt daarmee namelijk indirect om een sollicitant met een bepaalde nationaliteit – en dat is in strijd met de wet. Vraag in plaats hiervan om iemand die ‘vloeiend’ of ‘uitstekend’ Spaans, Engels of Frans spreekt, om onbedoelde discriminatie te voorkomen.

2. Een bepaald geslacht aanspreken

Zonder het zelf door te hebben, kun je dankzij bepaald woordgebruik mannen of juist vrouwen aanspreken. Woorden als ‘sterk’, ‘competitief’ of ‘gedreven’ trekken meer mannen aan, terwijl woorden als ‘zorgzaam’ en ‘vriendelijk’ juist meer aansluiten bij vrouwen. Door het gebruik van zulke woorden in je vacaturetekst, kunnen sollicitanten van het andere geslacht het idee krijgen dat ze niet geschikt zijn voor de baan, waardoor ze niet solliciteren. Om te voorkomen dat je op deze manier je talent pool verkleint, kun je het beste neutrale woorden gebruiken. Let hierbij ook op suggestieve functietitels, zoals secretaresse. Kies liever voor neutrale titels, zoals bijvoorbeeld personal assistant (PA) of management assistant (MA).

3. Een maximaal aantal jaren ervaring

Je hebt er ongetwijfeld wel eens een voorbij zien komen: een vacature waarin er gevraagd wordt naar ‘vier tot zes jaar werkervaring’. Eerdere werkervaring zegt veel over de geschiktheid voor een functie, en er is niets mis met vragen om een minimum aantal ervaringsjaren. Het woordje ‘tot’ suggereert alleen dat iemand met meer ervaring niet geschikt zou zijn voor de functie, wat leeftijdsdiscriminatie doet vermoeden.

Hetzelfde geldt voor vragen om ‘net afgestudeerden’ of ‘starters op de arbeidsmarkt’. Ook al kun je op iedere leeftijd een diploma halen, de vraag om pas afgestudeerden impliceert toch een voorkeur voor jonge sollicitanten, en dus leeftijdsdiscriminatie. Deze fout wordt vooral veel gemaakt in juniorfuncties en traineeships, waarin ervaring nog niet vereist is.

4. Negatief woordgebruik

Hoe leuk een functie in werkelijkheid ook is, als de omschrijving niet leuk klinkt, zul je weinig sollicitanten aantrekken. Ook bij opstellen van een vacaturetekst kun je je daarom het beste houden aan standaard schrijfregels, zoals het correct gebruiken van leestekens en het vermijden van te lange zinnen of negatieve woorden. Vooral dit laatste zien veel hiring managers nog regelmatig over het hoofd. In eerste instantie zullen negatieve woorden niet zo opvallen bij het lezen van een vacature, maar toch kunnen ze onbewust tot een negatieve interpretatie leiden. Vermijd het gebruik van negatieve woorden zoals ‘moeten’, ‘eisen’, ‘altijd’, ‘onmogelijk’, en probeer ze te vervangen door positieve of neutrale woorden.

5. Schrijven in de derde persoon

Het is de bedoeling dat de vacature de lezer persoonlijk aanspreekt. Toch wordt er in vacatureteksten vaak gebruik gemaakt van de derde persoon (hij/zij) in plaats van de tweede (jij). Hiermee creëer je afstand tussen de organisatie en potentiële sollicitanten, en kom je afstandelijk en formeel over. Spreek de lezer persoonlijk aan door zoveel mogelijk ‘wij’ en ‘jij’ te gebruiken in de vacaturetekst. Dit vergroot de kans op reacties.

Meer informatie

Lees hier meer recruitment advies of raadpleeg de Walters People Salary Survey voor een uitgebreid overzicht van arbeidsmarktcijfers en salaristabellen per vakgebied. Op zoek naar een nieuwe medewerker? Upload hier je vacature.