Het aantal operationele financiële vacatures daalde in het tweede kwartaal van dit jaar met 41% ten opzichte van het eerste kwartaal; een direct gevolg van de corona-crisis. Er vielen harde klappen in de financiële functies die zich richten op het toekomstbestendig maken van de organisatie. Finance professionals op de financiële administratie hadden het minst te vrezen van de crisis. 

Inmiddels laat de financiële arbeidsmarkt voorzichtige tekenen van herstel zien. Het aantal vacatures steeg in Q3 2020 met 14% ten opzichte van Q2. Wijnand Wouda, gespecialiseerd in de bemiddeling van financiële professionals, vertelt meer over de ontwikkelingen.

Welke veranderingen heb je door covid-19 gezien bij organisaties?

Wouda: 'In maart en april zag ik bij veel organisaties een flinke paniekreactie. Vooral voor mensen met een tijdelijk contract was de corona-uitbraak een zorgelijke ontwikkeling. Veel tijdelijke contracten werden stopgezet.' 

Verschilt de impact tussen verschillende soorten finance functies?

'Zeker. Vooral voor de complexere functies gericht op het toekomstbestendig maken van organisaties liep het aantal vacatures direct sterk terug. Denk hierbij aan financials die zich bezighouden met procesverbetering, automatisering en digitalisering. De projecten waar zij op werkten werden door veel bedrijven on hold gezet om kosten te besparen. 

De vraag naar accountants en andere boekhoudkundige finance professionals bleef redelijk stabiel. Financials in deze functies zorgen namelijk voor de financiële continuïteit van de organisatie, juist in crisistijd extra belangrijk. Als dit onderdeel van de finance afdeling onderbemand is, loopt de hele financiële huishouding vast.'

Welke sectoren zijn het hardst geraakt?

‘Allereerst natuurlijk de horeca. Maar ook bij organisaties waarvan het hoofdkantoor in een land zit waar het coronavirus flink heeft toegeslagen, zag je dat de werving volledig stopgezet werd. Dit beleid vloeit door naar de kantoren in Nederland. Daarnaast helpt het ook niet dat veel grote organisaties al vastgelegd hebben tot eind 2020 thuis te werken. Sommige van deze bedrijven zijn er niet klaar voor om mensen online in te werken, en wachten dus met het aannemen van nieuwe medewerkers tot volgend jaar.'

Wat  verwacht je voor de komende maanden?

‘Ik zie dat bedrijven voorzichtig weer rond gaan kijken op de arbeidsmarkt. De eerste schrik is voorbij, organisaties hebben een inhaalslag gemaakt in het opzetten van thuiswerkmogelijkheden en zien dat dit prima werkt. Voor vacatures die een paar maanden geleden on hold zijn gezet, staat men nu in veel gevallen open voor online werven en inwerken. 

In april stopten veel organisaties met de inzet van flexibel personeel. Nu zie je bedrijven juist flexibel personeel inzetten, omdat ze huiverig zijn om vaste medewerkers aan te nemen. Dat brengt weer beweging op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen tijdelijke medewerkers goed ingezet worden op projecten op het gebied van procesverbetering, automatisering en digitalisatie. Hoog opgeleiden met ervaring in LEAN SIX Sigma, Yellow Belt of Black Belt kunnen voor dit soort projecten worden ingezet. Deze mensen waren eerst moeilijk te vinden en zijn nu weer beschikbaar. Daar ligt dus een kans voor de organisaties die zich in de positie bevinden om deze projecten voort te zetten.'

Zijn er veranderingen in de salarissen te zien?

'Men realiseert zich dat 2019 een jaar was met een extreem tekort op de arbeidsmarkt; the sky was the limit! Nu merk ik dat sollicitanten hun salarisonderhandeling een stuk minder ambitieus insteken. Ook nemen ze ook sneller genoegen met een baan die ze qua niveau misschien een paar jaar geleden hadden. Daar hoort automatisch een lager salaris bij.'

Sta jij er achter dat sollicitanten voor een functie onder hun niveau gaan?

'Nee. Ik raad sollicitanten af om zomaar de eerste de beste baan te accepteren uit angst dat ze geen werk zullen vinden. Verlies bij een afwijzing de moed niet, laat je niet meeslepen in negatieve gedachtes en vat een afwijzing nooit persoonlijk op. Probeer voor jezelf een deadline te stellen om naartoe te werken. Mocht het na je deadline echt niet gelukt zijn om een baan op jouw niveau te vinden, dan kan je altijd nog concessies doen.'

Hoe kunnen finance professionals zich op dit moment onderscheiden?

‘Door een positieve en proactieve instelling. Door het thuiswerken – geen reistijd – heb je de afgelopen maanden extra tijd gehad om jezelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld een cursus te volgen. Op dit moment is systeemkennis voor een financial erg belangrijk, denk aan Excel- en SAP-skills.Verder is netwerken extreem belangrijk. Laat iedereen weten wat je kan en waar je voor openstaat. Dat kan in je vriendenkring zijn, maar je kunt ook een bericht of video posten op LinkedIn.’

Welke positieve ontwikkelingen zijn uit de coronacrisis voortgekomen?

'Managers waren voorheen wat sceptisch om personeel thuis te laten werken en de verantwoordelijkheid bij de werknemers zelf te leggen, maar zij zien nu dat werknemers hun verantwoordelijkheid nemen. Voor werknemers is het fijn dat ze nu de vrijheid hebben om hun tijd zelf in te delen.

Het voeren van sollicitatiegesprekken en het inwerken van personeel wordt door veel organisaties online gedaan. Toch merk ik dat er een grote behoefte is aan face to face contact, waardoor werkgevers veel creatiever geworden zijn in de aanpak van hun werving. Zo heb ik werkgevers gesproken die sollicitanten thuis in de tuin uitgenodigd hebben, of die een rondje in het park zijn gaan lopen.  Zo leer je iemand op een ongedwongen manier kennen en krijg je veel meer de dynamiek van mens tot mens mee.'

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden die er op dit moment zijn op de arbeidsmarkt voor finance professionals? Neem contact op met Wijnand Wouda via wijnand.wouda@walterspeople.nl of tel. 020 7969 040.

*Bron: Jobfeed

Nieuwe vacatures

Carrière advies

»

Bij ons werken

»